Gerekli Belgeler

VİZE İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1)Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, dilekçe.
2)Şirketin imza sirküleri
3)Vergi levhasının fotokopisi
4)Yeni tarihli faaliyet belgesi (orjinal)
5)Ticari sicil gazetesi fotokopisi
6)Sigorta işe giriş bildirgesi barkodlu ( SSK giriş )
7)Son üç aylık maaş bordrosu (kaşeli ve imzalı)
8)Ssk hizmet dökümü(e-devletten)Barkodlu
9) Banka Hesabı ekstresi son 3 aylık (güncel ve içerisinde en az 15.000 TL gerekiyor.Bankanın imza sirküleri)
10)Gayrimenkul tapu varsa fotokopisi
11)2 adet Resim biometrik(yeni çekilmiş )
12. E devletinizden şahsi evraklar
İkametgah ve nüfus kayıt örneği
Kimlik Fotokopisi

1) İlgili makama vize departmanı’na hitaben dilekçe
2) e-devletten 4a/4b emekli aylık bilgisi barkodlu olacak
3) Gayrimenkul tapu varsa fotokopisi
4) Emekli maaşınızın yattığı hesap ekstresi son 3 aylık (güncel ve içerisinde en az 15.000 TL
imza sirküleri eklenecek )
5) 2 Tane Resim biometrik (Yeni çekilmiş)
6) Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan,Varsa eski pasaportlarınız)
7) Kimlik fotokopisi
8) İkametgah belgesi ve Nüfus kayıt E Devletten

1)Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, dilekçe,
2)Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi
3)Vergi Levhasının Fotokopisi(GÜNCEL)
4)İmza Sirküleri Fotokopisi
5)Yeni Tarihli Faaliyet Belgesi (orijinal)
6)Şahsi ve Şirket Hesap ekstresi bankadan alınmış son 3 aylık (güncel ve içerisinde en az 15.000 TL fazla para olması gerekiyor.)Bankanın imza sirküleri eklenecek
7)Gayrimenkul Tapu varsa Fotokopisi
8)2 Tane Resim biometrik (Yeni Çekilmiş)
9)Pasaport (Varsa eski pasaportlarınız)
10)Kimlik fotokopisi
11)E devletinizden İkametgah – Nüfus kayıt Örneği

1- DEVLET MEMURU OLDUĞUNA DAİR BELGE İLGİLİ KURUMDAN ALINMIŞ (KAŞE İMZALI)

2- İZİN BELGESİ (KAŞE VE İMZALI)

3- SON 3 AYLIK MAAŞ BODROSU E DEVLETTEN BARKODLU

4- MAAŞIN YATTIĞI BANKADAN SON 3 AYLIK HESAP EKSTRESİ KAŞE İMZALI (15.000TL) BAKİYE OLMALI

5- 2 TANE RESİM YENİ ÇEKİLMİŞ

6- PASAPORT (VİZE BİTİŞ TARİHİ İLE EN AZ 6 AY SÜRESİ OLAN (VARSA ESKİ PASAPORT)

7- KİMLİK FOTOKOPİSİ

8- E DEVLETTEN TAM VUKAATLI NUFÜS KAYIT ÖRNEĞİ AİLE BARKODLU

9- E DEVLETTEN İKAMETGAH BELGESİ ,

10- SGK İŞE GİRİŞ E DEVLETTEN 4-C BARKODLU HİZMET DÖKÜMÜ

1)İlgili makama vize departmanı’na hitaben dilekçe(sponsor ve seyahat edecek kişi ayrı ayrı yazacak)
2)Okuldan yeni tarihli öğrenci belgesi
3)18 yaş dolmamış ise anne ve babadan seyahat için muvafakatname(noterden)
4)Aile işveren ise veya bordrolu ise yukarıda belirtilen belgelerin tamamı eklenecektir.(pasaportu ve fotoğrafı hariç)
5)2 Tane Resim biometrik (Yeni çekilmiş)
6)Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan,Varsa eski pasaportlarınız)
7)Anne veya Babanın geçerli vizesi varsa eklenecek
8)Tam vukaatlı nufus kayıt örenği(ANNE,BABA) BİLGİLGİLERİ OLACAK e-devletten
9)İkametgah belgesi e-devletten
10)kimlik fotokopisi

DETAYLI BİLGİ VE RANDEVU İÇİN BİZİ ARAYIN